Středočeský kraj - logo
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2016/2017 - 2. kolo Seznam přijatých uchazečů dle jednotlivých oborů naleznete zde více informací
3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy více informací naleznete zde více informací
Přijímací řízení do 1. ročníku VOŠ Kritéria přijímacího řízení naleznete zde: více informací
Informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků SŠ Informativní schůzka se uskuteční dne 16. 6. 2016 a to od 15:00 pro obor Veterinářství a od 16:00 pro obory Agropodnikání, Přírodovědné lyceum a Zahradnictví více informací
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2016/2017 - 1. kolo Seznam přijatých uchazečů dle jednotlivých oborů více informací
Kroužek jezdectví pro žáky 2. stupně ZŠ I ve druhém pololetí otevíráme pro žáky 2. stupně ZŠ zájmový kroužek jezdectví. více informací
Den otevřených dveří VOŠ 12. 5. 2016 Termíny dnů otevřených dveří pro zájemce o studium na VOŠ a SZeŠ Benešov více informací
Příměstké tábory pořádané pro žáky 2. stupně ZŠ Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola pořádá během letních prázdnin 3 příměstké tábory určené žákům 2. stupně ZŠ. Tématicky budou tyto tábory zaměřeny na chov koní a jezdectví a dále zajímavé biologické pokusy a hry v nové laboratoři a výlety s překvapením do okolí Benešova.
Žáci a učitelé od ledna využívají nové učebny Jedná se o 3 odborné učebny, které se nachází v nově vystavěné budově přímo v areálu školy. více informací
Činnost Školního paradenského centra Konzultační hodiny speciálního pedagoga, výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa ve školním roce 2015/2016 více informací
Maturita 2016 Podrobné informace o konání a organizaci maturitní zkoušky 2016 více informací
MZE logo
ČZU logo

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
Mendelova 131
256 01 Benešov, Czech Republic